Maklumat Pelayanan

MAKLUMAT PELAYANAN

 

DENGAN INI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN
PEYANAN YANG SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN
DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI
KAMI SIAP MENERIMA SANKSI
SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU